Privacy statement

/Privacy statement
Privacy statement 2019-05-01T12:25:48+00:00

Privacy statement

SWJ Resultancy B.V. biedt diverse diensten aan op gebied van klantcontact, optimale inzet van uw personeel en organisatiedata. Door de aard van onze dienstverlening is het vereist dat SWJ Resultancy B.V. over bepaalde gegevens van u of uw klanten beschikt. SWJ Resultancy B.V. gaat hier zorgvuldig mee om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Wet bescherming Persoonsgegevens, AVG).

​Uw gegevens worden slechts verzameld met als doel om uitvoering te geven aan de door u met ons gesloten overeenkomst. SWJ Resultancy B.V. verzekert u dat deze persoonlijke gegevens slechts worden gebruikt ten behoeve van uw relatie als klant met ons bedrijf. SWJ Resultancy B.V. verkoopt, verhuurt en/of leaset uw gegevens dus niet aan andere bedrijven en stelt ook anderszins uw gegevens niet ter beschikking aan andere bedrijven. De door ons verzamelde gegevens worden in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.

U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in de door SWJ Resultancy B.V. opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden zonder enig voorbehoud aan u verstrekt. Daarnaast heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal SWJ Resultancy B.V. redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. SWJ Resultancy B.V. behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt.

SWJ Resultancy B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig de pagina voor het privacybeleid van SWJ Resultancy B.V..